De tocht fan 2016


De tocht fan 2016 hat al west. De start wie op 24-06-2016 om 06:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Stichting Ramon scoort tegen kanker Bernlef, de Fryske studinteferiening fan Grins Thaeke.com Wurdt lid fan de klub fan 11! Wurdt lid fan de klub fan 11! Wurdt lid fan de klub fan 11!